ျမန္မာ့ထိပ္တန္း ေစ်းကြက္

ဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္သင့္လဲ

အသံုးၿပဳသူ Customers မ်ားသို႕အာမခံခ်က္
Customers မ်ားလိုအပ္ေနေသာ အေရးၾကီး အခ်က္အလက္မ်ားကို ကူညီရွာေဖြေပးေနတဲ့ ရင္းႏွီးပ်ဴငွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။
အသံုးၿပဳရလြယ္ကူၿခင္း
ေၾကာ္ၿငာမ်ားကိုဖန္တီးလိုက္ပါ။ ေၾကာ္ၿငာဖန္တီးခ ၁၀၀% အခမဲ့ပါ။ ေၾကာ္ၿငာတင္ပံု အဆင့္ဆင့္ကိုလည္းကူညီသြားမွာပါ။
ကုိယ္ပိုင္အခမဲ့ Website တစ္ခုဖန္တီးလိုက္ပါ
ၾကည့္ရႈသူမ်ားအား ကုမၸဏီWebsite သို႕ ေရာက္ရွိေစၿခင္းအားၿဖင့္ လူၾကီးမင္းရဲ႕လုပ္ငန္းကိုခ်ဲ႕ထြင္ေပးပါရေစ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ဘာလုပ္လဲ
ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ေရာင္းငွားရန္ ရွိသည့္ ကား၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္၊ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ တို႔ႏွင့္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြက္ အားထားရသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားေပၚေပၚလာေစရန္အတြက္ တန္ဖိုးရွိအသုံးတည့္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြးျပည့္ အင္တာနက္အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္
ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ပန္းတိုင္
အြန္လိုင္း၊ အင္တာနက္မွ တဆင့္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီသည့္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ၊ ကား၊ စက္တပ္ယဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေစ်းကြက္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ကြက္ယက္ေကာင္းတည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ႏွင့္ အျခား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဖၚျပေပးႏိုင္ရန္။ တိုယိုတာ၊ နီဆန္၊ မစ္ဆူဘီရွီ၊ ဆူဇူကီး၊ ဒိုင္ဟက္ဆု၊ မာဇဒါ၊ ဟြန္ဒိုင္း၊ မာစီးဒီးစ္၊ ဖို႔ဒ္ ကားမ်ားဘဲ ရွာရွာ၊ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ၊ ကြန္ဒို၊ ဇိမ္ခံအိမ္၊ လုပ္ငန္းအတြက္ ရုံးခန္း၊ ေစ်းခ်န္းမ်ာကို ဘဲရွာရွာ လြယ္ကူျပည့္စုံစြာ ရွာေဖြႏိုင္ရန္

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

စာရင္း
3
အြန္လိုင္းရွိေၾကာ္ျငာအေရအတြက္
ၾကည့္႐ႈသူ အေရအတြက္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္
လူၾကီးမင္းတို႕ဆီမွ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

လိပ္စာ
အမွတ္-၉၉၊ အခန္း-၅ (C+D)၊ ၉၉ ကြန္ဒို၊ ဓမၼေစတီလမ္း၊
ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာျပည္
ဖုန္း
01-502 077, 09 977 285 887
အီးေမးလ္
info@MMOne.com.mm
Get In Touch
Follow us on Facebook
Send us a message